Motorrijders aan banden gelegd

MAURIK -
Het grote aantal verkeersdoden en het roekeloze rijgedrag vormen de aanleiding om te komen tot een reeks van maatregelen, waar met name motorrijders zich van bewust dienen te zijn. Daarom moeten zij voorlopig zeer alert zijn op hun rijgedrag.
Zo wordt het rijden in aaneengesloten groepen in het rivierengebied zelfs geheel ontraden.
In geval van asociaal weggedrage kunnen wegen worden afgesloten.
In het kader van een intensiever handhavingsbeleid van de politie en gemeenten worden op vele honderden kilometers dijken enkele tientallen borden geplaatst met een waarschuwing voor fatsoenlijk rijgedrag.
Het opvoeren van snelheidscontroles en extra geluidsmetingen moet ook op andere populaire wegen zorgen voor meer veiligheid. „Het is gedragen en anders wegblijven”, zegt de politie Gelderland-Zuid.
Nu het motorseizoen is losgebarsten en tienduizenden motorrijders het fraaie lenteweer ook komend weekeinde weer zullen benutten, moeten zij in tal van provincies rekening houden met de aangekondigde maatregelen.

Berendruk
In de Betuwe maar ook in Zeeland vonden afgelopen weekeinde grootscheepse controles plaats op motorovertreders. „In gebieden zoals rond Maurik in de Betuwe, waar de bloesem nu ook nog eens in volle bloei staat en het berendruk is, is het nu echt twee voor twaalf”, aldus de politie. „Wordt het rijgedrag niet verbeterd, dan gaan we de dijkwegen echt afsluiten”, zo stellen politie en gemeenten in een verklaring.
De motorrijdersvereniging KNMV is daar fel tegenstander van. „Als weggebruikers rekening met elkaar houden, dan kunnen de dijken gewoon open blijven”, stelt het KNMV. Wel vraagt de vereniging in de campagne ’We gaan weer de weg op’ aandacht voor extra aandacht op de motor.

Het KLPD signaleert een onrustbarende stijging van het aantal motordoden in het verkeer. Het aantal is de afgelopen jaren gestegen van 59 naar 70, een toename van meer dan tien procent. „Het aantal motorrijders maakt normaliter slechts tien procent uit van het totaal aantal weggebruikers, dus dat is wel erg veel”, zo stelt het KLPD.

Bron:
door Frans Schrader
De Telegraaf