Nieuwsbrief november/december 2014

Dag Wingers,

Hier al weer de laatste Nieuwsbrief van 2014. Het motorseizoen dit jaar is weer voorbij gevlogen.
We hebben veel geluk gehad met het mooie nazomerweer en menige toerrit is gereden in de Achterhoek, in het land van Maas en Waal en ook in het Rijk van Nijmegen.

Het bestuur heeft in haar bestuursvergadering 11 november jl. een aantal besluiten genomen:
- De maandelijkse meeting zal in het nieuwe jaar in het vervolg iedere TWEEDE zondag van de maand zijn.
De data in 2015 zijn als volgt:
- 11 januari,
- 8 februari ( Uitleg hoe om te gaan met de Garmin),
- 8 maart (Algemene Leden Vergadering),
- 12 april, 10 mei, 14 juni,
- 6 september (1e zondag van de maand!),
- 11 oktober, 8 november en
- 13 december 2015 (Kerstmeeting).
Het is de bedoeling dat er bij mooi weer, aansluitend aan de meeting, een toertocht wordt gereden van gemiddeld 125 km.
De maanden juli en augustus houden we geen meeting vanwege de vakantieperiode.

Grote Toertocht:
- Verder wil het bestuur iets uit proberen door in principe de 4e zondag van de maand vanuit café De Tol een grote toertocht te organiseren waar we bredere aandacht voor vragen door een redactioneel stukje te schrijven voor de plaatselijke krant.
Het gaat dan om de data: 26 april, 31 mei, 28 juni, 27 september en 25 oktober 2015.
Dit betekent dat het bestuur om 10.00 uur aanwezig zal zijn.
De laptop wordt gebruiksklaar gemaakt en de leden en andere geïnteresseerden kunnen zich dan aanmelden om de route op de Garmin te laten zetten, een kop koffie of thee te drinken en vervolgens te gaan rijden.
Inschrijvingsgeld per grote toertocht moet nog worden vastgesteld. Deze toertochten zullen rond de 200 km lang zijn.

Hemelvaart kampeer weekend 2015:
- Er wordt met Hemelvaart een kampeerweekeinde georganiseerd en dat wordt weer in “het buitenland”. Het bestuur heeft al een locatie op het oog. Nadere info hierover volgt. Het weekeinde wordt gehouden van donderdag 14 mei tot en met zondag 17 mei 2015.

Najaars kampeer weekend 2015:
- Ook wordt gekeken naar een Najaar weekeinde (in Nederland).
Voorlopige datum is van vrijdag 11 tot zondag 13 september 2015.

Deze en andere informatie is door de Sitemanager op de site geplaatst in de kalender 2015 – zie agenda pagina.

Verjaardagen:
Op 26 oktober jl. was jarig Riet van Meegdenburg. Zij bereikte een kroonjaar!
Op 19 december a.s. is jarig: Wim van de Kamp.
Van harte gefeliciteerd en het bestuur wenst hen beiden een gezond levensjaar toe.

Rubriek “Uit bij een ander . . . “:
Houd deze rubriek in de gaten want regelmatig zet de Sitemanager hier informatie op van te houden motor ritten in de buurt of andere leuke uitstapjes of wetenswaardigheden.

Tot de eerstvolgende kerstmeeting op zondag 21 december a.s. om 12.00 uur.

Een vriendelijke groet,
Het bestuur

WinGers uut ít OOSTEN