Nieuwsbrief nazomer 2015

Dag Wingers,

Het zomerseizoen is al weer voor het grootste gedeelte achter de rug.
We hebben een prachtige zomer gehad en velen onder ons hebben hiervan genoten.
Het bestuur maakt zich op voor de laatste extra toertochten op 27 september en 25 oktober a.s.
Laatstgenoemde rit zal in het teken staan van de sluiting van het motorseizoen.

Extra toertochten 4e zondag.:
Zondag 26 april a.s. was het zover: het bestuur had een extra toertocht uitgezet en daarvoor aandacht gevraagd in de omgeving door middel van het aanschrijven van diverse plaatselijke kranten en andere motorclubs.
Helaas waren de weergoden ons niet al te goed gezind tijdens beide tochten waardoor de animo om hieraan deel te nemen wat aan de lage kant was.
Het bestuur heeft besloten de `proef` nog verder door te laten gaan en dit motor seizoen af te maken met de extra tochten.
Daarna bekijkt het bestuur of dit volgend jaar wordt voortgezet.
Zoals hierboven reeds aangekondigd: extra toer tochten op 27 september en 25 oktober a.s.

Verjaardagen:
Jarig geweest:
23 juli 2015 Nico Driessen. Alsnog van harte met je verjaardag.
Jarig worden:
11 september 2015 Marcel de Boer.
18 september 2015 Renate van de Braak.
Het bestuur wenst deze jarigen een prettige verjaardag en een gezond levensjaar toe!

Karakterrit 21 augustus jl:
Ook dit jaar hebben de Wingers hieraan mee gedaan. Het weer was fantastisch en de kinderen erg enthousiast.
In totaal hebben 13 motoren de rit gereden. Dat betekende 4 rondjes rijden.
Het was weer een perfecte dag met heel mooi motorweer en heel veel blijde en lachende gezichtjes.
De dag werd afgesloten met een toespraak van de directeur en ook voor de inwendige mens was weer prima gezorgd.
Er gaat bekeken worden om voor volgend jaar een andere rit te maken, zodat er ook voor de rijders een verandering in zit.
Alle rijders bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

Najaar weekeinde 11 - 13 september 2015:
Wederom heeft het bestuur de beslissing genomen dit initiatief niet verder uit te werken.
Dat heeft o.a. te maken met het feit dat aankomen op vrijdag en vertrekken op zondag te kort is. Zeker voor degenen die met een tent komen.
Ook het feit dat de kans dan groot is dat de tent nat ingepakt moet worden, is geen optie gebleken voor het bestuur.
Een tweede reden ligt in het feit dat het bestuur van de leden geen enkele reactie op het voorstel heeft gekregen.
Daarvoor in de plaats laten we de meeting op zondag 13 september a.s. gewoon door gaan (aanvang 11.00 uur).
Na de koffie en het passen van de eventueel te bestellen clubkleding rijden we gezamenlijk een mooie rit en eindigen ergens met een hapje (voor eigen rekening).

Clubkleding:
Tijdens de meeting op 13 september a.s. bestaat de mogelijkheid clubkleding te bestellen.
Het bestuur zorgt ervoor dat er shirts/sweaters aanwezig zijn in diverse maten om te passen.
Er is een minimum afname noodzakelijk om uit de kosten te komen. Dat zal liggen op 10 exemplaren.
De leden kunnen een bestelformulier invullen waarop het rekeningnummer van de club staat vermeld. Gouden regel is “niet betalen, is niet bestellen”.

Rubriek “Uit bij een ander . . . “:
Houd deze rubriek in de gaten want regelmatig zet de Sitemanager hier informatie op van te houden motor ritten in de buurt of andere leuke uitstapjes of wetenswaardigheden.

Wisten jullie dat ……. :
Ons lid Evert Kool begin september mee doet aan een grote tocht naar Albanië?

Vooraankondiging Hemelvaartweekeinde 5 – 8 mei 2016:
Er worden al weer plannen gemaakt voor een Voorjaar weekeinde 2016.
Dit jaar (2015) was er gekozen voor een gemeenschappelijke accommodatie en dat is iedereen goed bevallen. Volgend jaar weer!

Tot ziens op de eerstvolgende meeting: op zondag 13 september a.s. om 11.00 uur


Een vriendelijke groet,
Het bestuur

WinGers uut ít OOSTEN