Nieuwsbrief 2016-01

Dag Wingers,

Het bestuur wenst alle leden een Gelukkig Nieuwjaar toe en een gezond 2016!
De meeste leden hebben elkaar afgelopen zondag 10 januari tijdens de meeting elkaar dit toe kunnen wensen.
Het nieuwe motor seizoen komt er weer aan en het Bestuur heeft er weer zin in om diverse evenementen te organiseren.

Wat is al bekend dat wij gaan doen:

Algemene Leden Vergadering 13 maart 2016.
Deze zal worden gehouden in café De Tol in Zelhem en vangt aan om 12.00 uur.
Vanaf 11.30 uur zijn de leden welkom. We beginnen met een kopje koffie-thee aangeboden door het bestuur.
De financiële stukken liggen dan ter inzage.
De uitnodiging en Agenda, Jaarverslag secretaris én het verslag van de ALV van 16 maart 2015 ontvangt u eind januari per mail.
De voorzitter, sitemanager en toercommissaris zijn aftredend en herkiesbaar.
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk een week voor de ALV.
Indien het weer het toelaat, wordt er na afloop van de ALV een openingsrit gereden.

Verjaardagen:
In januari:
18 januari : Irma Teunissen.
In februari:
3 februari : Evert Kool en Peter Oldenkamp.
16 februari : Marian Oldenkamp.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Extra toer tochten in 2016:
Zoals eerder aan gegeven, gaat het bestuur hiermee door in 2016 en wel op zondag 24 april, 22 mei, 26 juni en 25 september.
Houd de nieuwsbrieven vooral in de gaten.

Hemelvaartweekeinde van 1 tot 8 mei 2016:
Het bestuur heeft wederom een groepsverblijf gehuurd, dit maal in het Sauerland in een dorpje tussen Willingen en Winterberg in.
Het dorpje heet Titmaringhausen. Er is slaapgelegenheid voor 11 personen.
De afstand vanaf Arnhem is slechts 240 km.
Indien zich meer leden opgeven, is de mogelijkheid aanwezig in het dorpje zelf een kamer te huren in één van de pensions tegen een zeer redelijke prijs. De kosten worden dan gezamenlijk gedragen.
Leden kunnen zich hiervoor opgeven en betalen € 70,00 per persoon voor 1 week in het groepsverblijf.
Dit bedrag kan achteraf iets hoger worden als er meer leden meegaan dan in het groepsverblijf kunnen en deze dus elders moeten overnachten.Klik voor een grotere afbeelding


Vertrek is op zondag 1 mei en op zondag 8 mei dienen wij voor 10.30 uur weer huiswaarts te keren.
Betaling op rekeningnummer NL56RABO0166412538 onder vermelding van Hemelvaart 2016 t.n.v. de penningmeesters van de Wingers uut ’t Oosten.
Het bestuur is al bezig met het uitzetten van diverse toertochten.

Clubkleding:
De clubkleding is inmiddels besteld bij de borduurservice Doetie in Drempt.

Motorbeurs Utrecht:
Ook dit jaar wordt in Utrecht de jaarlijkse motorbeurs gehouden van 18 t/m 21 februari a.s.
Een aantal bestuursleden is van plan hier naartoe te gaan. Vrijdag 9 februari a.s. is een optie.
Indien hiervoor belangstelling is, dan graag melden bij de secretaris.
Dan kunnen er afspraken worden gemaakt op welke wijze en hoe laat er gereden wordt.

Data meetings in 2016:
zondag 14 februari, zondag 13 maart = ALV, zondag 10 april, zondag 12 juni, zondag 10 juli (mogelijk dat deze vervalt vanwege de zomervakantie), zondag 14 augustus, zondag 11 september, zondag 9 oktober, zondag 13 november en zondag 11 december 2016.
De meeting in mei a.s. komt te vervallen vanwege het Hemelvaartweekeinde.

Tot ziens op de meeting van zondag 14 februari a.s.

Een vriendelijke groet,
Het bestuur

WinGers uut ít OOSTEN