Nieuwsbrief 2016-02

Dag motorvrienden,
Na een prachtige lange zomer is het weer zover dat we in het najaar zijn beland.
Het bestuur heeft haar eerste vergadering weer achter de rug en daar is het volgende uit gekomen.

Clubmeeting:
De meeting van 16 oktober a.s. gaat niet door bij De Tol in Zelhem.
Daarvoor in de plaats gaan wij deelnemen aan de Najaar rit van de Goldwing Club Holland.
Deze rit start in Elst bij Restaurant "De Klomp", Rijksweg-Noord 129, 6661KE Elst. Inschrijving vanaf 9:30 tot 11:00 uur.
Voorstel is om 10.00 uur daar te verzamelen en met de Wingers uut ’t Oosten deze rit te rijden.
We starten uiteraard met een kop koffie!
De meeting is verplaatst naar zondag 23 oktober a.s. om 11.00 uur bij café De Tol.

Najaarsweekend:
Het gebruikelijke najaar weekeinde is al een aantal jaren niet meer gehouden vanwege het feit dat er te weinig belangstelling voor bestaat.
Het bestuur stelt voor, hiervoor in de plaats, in het najaar een dagje “uit” te gaan.
Hierbij valt te denken aan het rijden van een motortocht naar één van de andere provincies.
Mogelijk dat we een bezienswaardigheid kunnen bezoeken en vervolgens dit afsluiten met een etentje in de buurt.
Willen jullie hier eens over nadenken en jullie mening geven?

Seizoenafsluiting met Stamppot:
Zondag 20 november a.s. sluiten wij het rijdende motorseizoen af met een gezellig samenzijn in café De Tol.
Dit doen we met een zogenoemd stamppot buffet.
De kosten zijn p.p. € 17,50. Hiervoor worden 3 soorten stamppot en 3 soorten vlees geserveerd.
Graag voor 12 november a.s. aangeven of je van de partij bent bij de secretaris. Aanvang 17.00 uur.
De eerste consumptie is voor rekening van de uitbater van De Tol. De stamppotten staan rond 18.30 uur op tafel.
De meeting van 20 november in de ochtend vervalt dan!

Voorjaarsweekend 2017:
Het voorjaar / Hemelvaart weekeinde in mei 2017. Volgend jaar valt Hemelvaart redelijk laat, te weten op 25 mei.
Het bestuur stelt voor om de dagen op en rond Hemelvaart weer iets te huren.
Concreet betekent dit dat het gaat om 25, 26, 27 mei. Vertrek dag zal zondag 28 mei zijn.
Het idee is ontstaan om gedurende deze dagen motor rijdend van pension naar pension door Nederland te trekken.
Het bestuur vraagt de leden zich hierover uit te spreken of met andere ideeën te komen zodat zij aan de slag kunnen.

Gefeliciteerd:
Jarig zijn (geweest):
- 11 september - Marcel de Boer.
- 18 september - Renate van de Braak.
- 26 oktober - Riet van Meegdenburg.

Rest ons verder de leden een goede nazomer te wensen en wellicht tot ziens op 16 oktober a.s. bij de grote najaar rit van de Gold Wing Club Hollend of op de meeting van 23 oktober a.s. om 11.00 uur.
Mogelijk dat wij elkaar dan ook nog treffen tijdens het stamppot buffet op 20 november a.s. vanaf 17.00 uur bij café De Tol.

Een vriendelijke groet,
Het bestuur
WinGers uut ít OOSTEN