Nieuwsbrief December 2016

Hallo motorvrienden,

Het jaar is weer bijna ten einde.
We hebben een best mooi najaar gehad, maar de meesten zullen de motor nu wel op stal hebben staan.

Meeting:
Op zondag 18 december a.s. vindt weer een meeting plaats in cafe De Tol, Keijenborgseweg 1 in Zelhem.
Aanvang van deze laatste meeting van 2016 is 12.00 uur. Dit zal geen speciale kerstmeeting worden.
Het bestuur heeft besloten in het nieuwe jaar met een Nieuwjaarsmeeting te starten op zondag 15 januari 2017.
Aanvang van ook deze meeting is weer 12.00 uur. Wij kunnen dan met elkaar proosten op het nieuwe jaar.
De meetings zullen ook in het nieuwe jaar steeds op de 3e zondag van de maand plaatsvinden.
Het bestuur zal nog met de uitbater van De Tol de data afstemmen.
Als het groene licht is gegeven, zullen wij de data voor de meetings voor 2017 mailen naar de leden.

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 2017.
Deze zal plaats vinden op zondag 19 maart 2017, aanvang om 12.00 uur. De koffie/thee staan klaar vanaf 11.30 uur.
De stukken voor de vergadering ontvangt u na de Nieuwjaarsmeeting per mail.

Jarig.
In de maanden november en december hebben wij geen leden gehad die jarig waren.

Extra toerritten in 2017.
Na een evaluatie van het huidige motor seizoen heeft het bestuur besloten de extra toer ritten te laten plaatsvinden op onze meeting zondag dus op de 3e zondag van de maand in de maanden maart (openingsrit), april, mei, juni, september. Dus in de motormaanden meeting met toerrit.
Wegens vakanties dus niet in juli en augustus, tenzij . . . . Maar dat krijgt u dan per mail.
Als het weer het toelaat, zal in oktober de sluitingsrit plaatsvinden.

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen toe en een gezond 2017.
Tot op de meeting van 18 december a.s. of de Nieuwjaarsmeeting van 15 januari 2017

Een vriendelijke groet,
Het bestuur
WinGers uut ít OOSTEN